U13 Bulls Kaula vs Rush NikeU13 Bulls Kaula vs Kaoi SpartansU13 Bulls Kaula vs Bulls KaeleChampionship: U13 Bulls Kaula vs Rush NikeU14 Abunai vs Bulls Kaula